Uppgift 4- litteraturuppgift

28 05 2012

Uppgift 4 – litteraturuppgift

Rymdgruppen.

  1. Hur kan arbetet med (IKT=informations- och kommunikationsverktyg, t ex iPads och filmkamera) som införlivas i pågående projekt och i verksamheten i övrigt bidra till det livslånga lärandet?

Vi började höstterminen med en inventering tillsammans med barnen för att ta reda på vad naturvetenskap är för dem. Barnen visade ett stort intresse för rymden som vi fördjupade oss i. Under projektets gång så är barnen med och skapar ett rymdrum som innehåller bland annat: en vit ”kupolduk” där vi kan projicera upp rymdfoton och lyssna på rymdmusik med hjälp av projektor och iPad. Tanken med rummet är att vi ska kunna byta tema/ innehåll efter intresse.


Äldsta gruppen ht.11-vt.12

Målet i projektet naturvetenskap utifrån Lpfö 98 är att:

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen /…/ och fysiska fenomen” (s.10).

Medel som vi under projektet kommer att använda oss av och som står att läsa i Lpfö 98 är att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”(s.10).

Samt att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”(s.7).

Vi startade upp ”Projekt rymden” med ett studiebesök till ”Teknikens hus” i Luleå där vårt fokus låg på rymden. Vi var med om en spännande rymdupplevelse i Planetariet. Sedan fick barnen gå på upptäcktsfärd i Teknikens hus och fota och studera allt som har med rymden att göra.

Under projektets gång så delade vi in barnen i två intressegrupper om rymden. Den ena gruppen studerade ”planeter och stjärnor” och den andra gruppen arbetade med olika ”rymdfarkoster”. Barnen har delgett och inspirerat varandra mellan grupperna.

I vårt syfte står att läsa att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”(s.7).

För att kunna utmana barnen inom detta område har de fått tillgång till IKT verktyg som:

  • Dator med projektor: sökt information, mejlat rymdfrågor till vår rymdexpert Torbjörn på Esrange, studerat rymdbilder, fakta om rymden, sett rymdfilmer. Vi har även använt datorn för att se kort från t ex. Teknikens hus.
  • Ipad: Ritat och fotat, gjort rymdfilmer i ”Puppet pals”, skrivit bokstäver och ritat planeter till rymdrummet i ”Ritplattan”, sett rymdfoton och lyssnat på rymdmusik i rymdrummet. Appar om rymden.
  • Digitalkamera: Barnen fotar ofta och gärna under pågående projekt. Några av barnen har även fotat rymdbilder hemma som de stolt har tagit med och visat för sina kompisar på förskolan.

Med hjälp av de olika verktygen inom IKT får barnen ytterligare ett nytt uttryckssätt, som de kan kombinera tillsammans med de andra på ett naturligt och lustfyllt sätt. Vi har sett att användandet av dessa verktyg har breddat barnens kunskaper och ökat deras förståelse om rymden som är ett väldigt abstrakt ämne. Barnen visar ett stort intresse i att arbeta med IKT-verktyg, mångfald inspirerar till ett utforskande som i sin tur bidrar till det livslånga lärandet.

4. Hur kan era pedagogiska kompetenser utmana barnen i deras lärande med IKT som verktyg? Hur kan IKT-verktygen bli meningsfulla i undervisningen?

Läs ovan. Att IKT-verktygen ingår som ett naturligt uttryckssätt för barnen. Vi pedagoger har ett ansvar att de är kreativa verktyg och inte spelmaskiner. Att vi är nyfikna och medforskande pedagoger som tillsammans med barnen utvecklar användandet av IKT och att dessa kan användas tillsammans med andra verktyg T ex. barnen gjorde planeter i papier-maché som vi fotade i Ipad. Sedan så fotade barnen varandra och gjorde en rymdfilm i ”Puppet pals” där de själva var med och reste på äventyr till sina planeter.


Annonser

Åtgärder

Information

One response

1 06 2012
lekmit

I projektet Rymden har ni tillsammans med barnen visat på en mångfald i uttrycks- och arbetssätt, där olika medie- & IKT-verktyg har funnits med som naturliga verktyg. Inte minst intressant att ni går ”mellan tekniker”.

Tänk att ni har verktyg i er verksamet som barnen direkt visade så stort intresse för och fortfarande är intresserade av, vilka möjligheter det öppnar upp för det livslånga lärandet :)!

Vi har nog bara sett början på apputvecklingen och vad det i praktiken kan innebära för t ex pedagogiska verksamheter. Och här kommer ju då reflektionen in som ett viktigt verktyg! Vad fyller detta för ett syfte, är det något vi kan använda i vår pedagogiska vardag, vad i läroplanen har vi fokus på just nu, och hur stämmer denna app eller IKT-verktyg in i det, hur kan det bidra till måluppfyllelse?

UllaK

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: