Uppgift 4 Fagottens förskola Fjäril och maskgruppen

23 05 2012

Hur kan arbetet med IKT som införlivas i pågående projekt och i verksamheten i övrigt bidra till det livslånga lärandet?

Vi vill kort berätta vad vi arbetet med under vårterminen, en grupp har arbetat med fjärilen och en grupp har arbetat med masken. Vårt mål under projektets gång har varit att barnen ska få en fördjupning i naturvetenskap genom att undersöka och förstärka samband i naturen. Vi startade våren med att barnen fick redogöra för hur de trodde en fjäril kom till världen. Här använde vi oss av I-PAD genom att plocka fram olika bilder och texter där vi tillsammans med barnen kunde se och läsa hur detta fenomen ”går till”. För att lyfta och förstärka barnens olika tankar kring sambandet larv-puppa-fjäril började barnen tillverka egna larver. Dessa larver behövde givetvis, enligt barnen, någonstans att ”bo” så då tillverkades puppor och sedan skapades även fjärilen. De barn som arbetade med masken har även de använt I-PAD som ett naturligt verktyg i projektet. Vi har exempelvis filmat masken, studerat dess rörelsemönster, dramatiserat och skapat en djupare förståelse för maskens anatomi. Barnen blir nyfikna på masken, vad äter masken? Har masken fiender? Vi använder I-PAD för att söka svar på många frågor. Vi hittar vi en film där staren äter masken, ett bildspel där en padda äter upp en mask. Barnens ögon tindrar, de vill se mer och mer. Här har vi ett exempel på livslångt lärande, där vi pedagoger tillsammans med barnen fördjupat oss i naturvetenskapliga samband och där I-PAD blev ett viktigt verktyg i undersökandet hur detta fenomen blev till. Barnen har fått mera erfarenheter av hur man kan ta reda på ny (fakta) kunskap.

Barnen som arbetat med masken skapar under projektets gång en djupare förståelse för masken och dess levnadsvillkor. De kan beskriva vart masken lever, vad den livnär sig på, vilka dess naturliga fiender är osv. När sedan barnen i fjärilsgruppen arbetat klart med larven, puppan och fjärilen fick de berätta sina teorier om hur de verkligen tror att en larv kan ”förvandlas” till en fjäril. En flicka berättar att larven behöver vatten och gräs och en puppa för att bli en fjäril och när fjärilen har förvandlats klart sätter den sig på en blomma och när solen lyser på blomman får fjärilen de färger som blomman har. När alla barn redogjort för sina teorier fick de arbeta i Puppet Pals och göra en egen teater med puppan, larven, fjärilen och masken. Jättefin app där man fotar saker barnen skapat för att sedan göra teatern. Det är alltså inget ”nyskapande” utan vi koncentrerade oss på att lyfta barnens teori på ett nytt spännande sätt.

Ännu ett exempel på ett livslångt lärande, där vi med I-PAD som hjälp kan dokumentera barnens processer, fördjupa oss i saker och sedan jobba vidare. (Forskning har visat att det är värdefullt för lärandet att få möjlighet att använda sig av olika uttrycksätt, hur kunskaper och erfarenheter befästs om man får använda så många sinnen som möjligt, viktiga ingredienser för ett livslångt lärande. Vi känner att vi genom detta arbets- och förhållningssätt skapar förutsättningar för detta). Här ser vi också att dessa barn som har ”gått vidare” i Puppet Pals har jobbat med den appen även när vi inte haft projekt. Ett annat exempel på livslångt lärande är att vi uppmärksammat att även berättandet har utvecklats för barnen. De har lärt sig att en berättelse behöver ha en början, en mitt och ett slut, svenska på ganska hög nivå.

Vi fortsatte projektet med att vi beställde hem puppor som skulle bli fjärilar bara vi skötte om dem. När pupporna anlände till Fagotten började vi tillsammans med barnen arbetet med att sköta om dessa fantastiska ”varelser”. Vi byggde ett hem åt dem gav dem vatten och ljus och allt detta dokumenterade vi på I-PAD: en för att senare kunna göra ett bildspel om när undret sker; att det blir fjärilar. Efter en vecka får vi ett SMS av en kollega som är på jobbet på kvällen att vi fått en stor och vacker fjäril, sedan föds de en efter en och innan veckan är slut har alla fem fjärilar ”fötts”. Här fick barnen ännu en bekräftelse på att deras teorier stämmer. Prata om livslångt lärande och att I-PAD, kamera och annan teknisk utrustning är betydelsefull för att kunna dokumentera barnens lärandeprocesser.

I vårt arbete är pedagogisk dokumentation oerhört viktigt och i detta arbete har vi haft otroligt mycket hjälp av paddorna. Det som också känns positivt med alla dessa tekniska hjälpmedel är att man kan delge så otroligt många. Givetvis ge barnens lärande ”tillbaka till barnen” men föräldrar och släktingar får en mycket större inblick i barnens lärandeprocess.

Barnen har hittills visat mycket stort intresse för pekplattorna och ni ser att det är lustfyllt och engagerande. Hur kan ni jobba för att det ska bli ett skapande och kreativt verktyg och inte mest en ”spelmaskin”.

Man kan titta på det vi skrivet här ovanför, där kommer det fram ganska tydligt hur man kan arbeta för att det inte mest ska vara en ”spelmaskin”, men fler exempel finns i vårt fortsatta arbete i projekt. En flicka, som hade jobbat i Puppet Pals med sin teori om larv-puppa-fjäril, fick möjlighet att befästa sin egen teori och fantasi genom att göra en bok. Denna bok fick hon måla på papper med tuschpennor, när hon gjort den klar fotades alla hennes bilder i boken och sedan la vi in dem i Book Creator. I denna app fick hon lägga in text med hjälp av en vuxen och sedan lägga till ljud och läsa texten hon skrivit. Detta är också ett livslångt lärande, läs- och skrivförmågan får en extra skjuts på vägen och denna tjej som snart fyller 5 år har nästan knäckt läs och skrivkoden.

Book Creator är en app som även används inom maskgruppens projektarbete. Att skapa digitala böcker har varit lustfyllt och spännande. Barnen har fått reflektera över böcker och dess uppbyggnad. Framsida, innehåll, avslut författare och illustratör, hur en bok är uppbyggd är inte så självklart. Vi har även sett att grupparbetet förstärkts, barnen ser och lär av varandra i en rasande takt. Att hela barngruppen ”fångas” och utmanas av detta verktyg är för oss pedagoger en spännande process att följa. En del barn vågar och vill utforska nya appar och funktioner med gott självförtroende. Medan andra barn sitter bredvid, observerar och tar sedan steget att våga prova själv. Men vår uppfattning är att alla barn oavsett personlighet, ålder och kön är intresserade av de digitala verktygen och vill använda dem. Vilken möjlighet det ger oss pedagoger, att ha tillgång till ett verktyg som fångar alla barn!

Hur vi pedagoger ska gå tillväga för att utveckla I-PAD till ett kreativt verktyg har i vårt arbetslag varit en utmaning som krävt kontinuerlig reflektion. Vår övertygelse är att den kan användas som annat än en ”spelmaskin” och vi hittar ständigt nya sätt att med hjälp av paddan utveckla barnens lärprocesser. Vi ser att I-PAD kan utveckla många delar av förskolans traditionella verksamhet. Exempelvis inom musik, dans, drama, skapande, språk och kommunikation, matematik osv. Men det sker inte automatiskt, vi pedagoger har ett ansvar att visa barnen på dess mångfald. Att inspirera barnen till att använda I-PAD som ett verktyg som kompletterar verksamheten istället för att fastna i ”spelen”.

Det vi också tycker är viktigt är att vi pedagoger har ett tydligt mål med vad vi vill med varje app vi laddar ner, vad är vårt syfte och att vi sedan reflekterar tillsammans om vad som hände. Då tror vi detta löser sig automatiskt och att Ipad:en inte bara blir en ”spelmaskin”.


 

Annonser

Åtgärder

Information

One response

1 06 2012
lekmit

Ni har använt iPaden på ett varierat sätt, och jobbar helt klart med att lägga grunden till skriv- & läsförståelse. Christina Löfving skriver i sin bok (Digitala verktyg och sociala medier)att barnen måste få ta del av olika sorters ”texter”, t ex navigera mellan sidor på Internet, läsa kortfattad information, se filmklipp och sätta samman det till förståelse. Hon lyfter även vikten av att kunna kommentera och diskutera med vi ”läser” – och är i lärande processer, min kommentar. Inte minst är reflektionen också ett viktigt verktyg.

Ni lyfter ett annat viktigt perspektiv – nämligen mottagaraspekten. Det barnen gör är viktigt och på riktigt och att det finns mottagare som kan se deras produktioner lyfter det hela ytterligare.

Ni nämner också vikten av pedagogisk dokumentation helt i linje med läroplanens intentioner, tänker bland annat på följande läroplanscitat:
Använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom målområdet.

Ni jobbar verkligen från perspektivet att nyttja det barnen och ni upptäcker under resans gång för att skapa och ta tillvara på lärandesituationer, skapar nyfikenhet och viljan att lära mera.

Ni skriver: Vilken möjlighet det ger oss pedagoger, att ha tillgång till ett verktyg som fångar alla barn! Ja, absolut så är det :)! Det öppnar upp för spännande lärproceser! Också många utmaningar och tillfällen för reflektion

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: