Hemmingsmarks förskola uppgift 4

18 05 2012

Fråga 1: Barnen har hittills visat mycket stort intresse för pekplattorna och ni ser att det är lustfyllt och engagerande. Hur kan ni jobba för att det ska bli ett skapande och kreativt verktyg och inte mest en ”spelmaskin”?

Ska man ha många eller få appar?

En fråga som vi ställer oss är hur det hade varit utan smekmånadsperioden för barnen, om vi istället hade inlett med ett fåtal appar. Hade intresset för plattan varit annorlunda om vi inte valt att ha s.k. spel utan bara kreativa appar? Även vi pedagoger har varit i smekmånadsfasen och laddat ner många olika appar. Nu är vi mer kritiska och förkastar många som vi tidigare har samlat på oss. Det sker alltid ett visst lärande, men kanske inte tillräckligt mycket för att låta det ta tid från annat, där förutsättningarna för lärande är bättre. Det gäller både andra appar och övrig verksamhet.Vi var inte heller medvetna om att de appar som vi köpt hem alltid finns kvar även om man kastar dem. Då hade kanske vi pedagoger kunnat köpa hem appar i förväg och redan i det läget kasta för att i lugn och ro prova dem utan att de varit synliga för barnen. Nu blev det istället så att barnen, i smekmånadsfasen, använde appar som vi sedan valt att ta bort. Om nu det är fel? Det kan också vara så att vi med hjälp av barnen fått syn på något som vi annars inte skulle ha sett. Vi har lärt oss mycket av det också. Visst är det viktigt att vi lär tillsammans med barnen, men det är också viktigt att pedagogerna har tid och möjlighet att utforska programmen innan de presenteras för barnen. En annan fundering är om det kan ha varit bra för oss pedagoger att ha utforskat plattorna någon månad innan projektets start. Då hade vi fått en överblick över vilka typer av appar som finns och det hade varit lättare att göra ett urval. Det tog ett tag innan vi förkastade appar med reklam och ”iappköp”, men nu känns det helt otänkbart att det ska finnas. Om vi har sett att det är en bra app så har vi valt att köpa den istället för att acceptera det. Barnen tappar så lätt fokus när de råkar trycka bort sig från själva programmet.

Urval av appar

Det är trots allt vi som styr eftersom det är vi som väljer vilka program som finns tillgängliga. Det som är helt avgörande för om plattorna blir ett skapande och kreativt verktyg och inte en spelmaskin är vilka appar som finns tillgängliga på den. Barnen kan bara välja bland de appar som vi pedagoger laddar ner. Genom vårt val av appar signalerar vi till barnen vad en platta är och vad den ska används till. Eftersom inga av våra barn har plattor hemma så är deras bild av plattans användningsområde helt beroende av de appar vi väljer här på förskolan.

När tillåter vi att barnen använder pekplattan?

Våra pekplattor ligger framme hela tiden men de är inte alltid tillgängliga för barnen. De kan fråga om de får använda plattan och det får de göra så länge de inte har suttit med den tidigare under dagen. När barnen frågar efter plattan själva får de berätta vad de vill göra och oftast vill de använda den för att ”spela”. Ibland kan de välja själva och andra gånger försöker vi uppmuntra dem att prova något som de inte gjort tidigare. Vi har valt att begränsa barnens ”skärmtid” för att få balans mellan användandet av plattan och det vi erbjuder i verksamheten i övrigt.

Närvarande pedagoger

Vi vill gärna att en pedagog är närvarande när barnen använder pekplattan och helst att det inte är fler än 2-3 barn samtidigt, beroende på vad man gör förstås. Genom att man är närvarande som pedagog har man möjlighet att fånga upp det barnen säger och upptäcker. Utifrån det kan vi utmana dem vidare. De program som är av spelkaraktär är lättare för barnen att komma in i själva eftersom de är så intuitiva om man jämför med de kreativa. De senare programmen kräver i det här första stadiet en närvarande och medforskande pedagog på ett annat sätt, även om de också är väldigt intuitiva i förhållande till vad man kan använda de till. När barnen börjar med ett spel och stöter på motgång eller ledsnar på spelet innan det är klart så vill de gärna sluta och byta spel. Då försöker vi istället få dem att fortsätta, dels för att de ska känna att de klarar av det och även för att de inte bara ska klicka runt på plattan. Pekplattorna används också som ett verktyg inom temaarbetet, på samma sätt som förskolans övriga verktyg. Om pedagogerna är trygga i de skapande och kreativa verktygen, så är det enklare att utmana och hålla kvar barnens intresse. Det vi har märkt är att om inte vi” kan” så är det lättare för barnen att tappa intresset eftersom vi har varit tvungna att börja om eller att man går fel vägar i programmet. Man kan likna det med att börja läsa reglerna till ett sällskapsspel samtidigt som man ska spela. En fråga som väckts när vi pratade om sällskapsspel är om vi ska byta ut appar på samma sätt som vi gör med sällskapsspel och pussel, när man har spelat de ett tag så byts de ut.

Spel?

När barnen säger till oss att de vill spela på plattan så upplever vi det negativt, men om de istället väljer ett ”riktigt” (fysiskt) spel så upplevs det positivt. Ofta säger barnen att de ”spelar på plattan” när de använder de kreativa programmen också och i många av spelen finns klurigheter som nästan kräver ett samarbete av barnen. Här är det våra egna värderingar vi måste jobba med, eftersom vi faktiskt gjort ett urval av pedagogiska spel. Det viktiga är att vi har ett syfte och att det sker ett lärande i spelen.

Gå mellan tekniker

Genom att utveckla spel tillsammans ser man också till att pekplattan inte blir en spelmaskin. Ett exempel är hur vi har jobbat med ”Toca store”(se tidigare inlägg). Utifrån det barnen gör på plattorna kan vi som pedagoger ge dem utmaningar, exempelvis att be dem att rita samma sak på papper som de just ritat på plattan, ta in teckningar och bilder i pekplattan som barnen kan arbeta vidare med mm.

Mottagare till det som barnen skapar

För att få barnen att i ännu högre grad välja kreativa och skapande appar tror vi att det är bra att vi ser till att det finns en mottagare. Kanske ordna en filmvisning, mejla till föräldrar eller att barnen visar förvarandra. Vi visar att det de gör är viktigt. Processen när barnen arbetar med t.ex. en film är ju det centrala men vi tror att barnen blir mer motiverade när även produkten de skapar används till något meningsfullt.

Många frågor har väckts och väcks under projektets gång, frågor som vi känner att det är viktigt att prata och reflektera om för att pekplattorna ska bli kreativa verktyg.

Annonser

Åtgärder

Information

4 responses

24 05 2012
Ingela Holmberg

Ni har gjort många intressanta och spännande reflektioner. En av dem är era tankar kring hur Ipads introduserades för barnen (och vuxna) när projektet startade. Så här med ”facit i hand” ser ni saker som kunde ha gjorts annorlunda. Vilken väg är den bästa, att vara medforskande med barnen under denna ”smekmånad”? Eller att vi pedagoger hade fått mera kunskap om detta verktyg och dess möjligheter innan vi tog in den i verksamheten? Det finns säkert vinster med båda ”vägarna”. Vi på Fagotten har, liksom ni, nu tagit bort de appar som vi känner fungerade mest som spel och inte inbjöd till den kreatvitet som vi ville att detta verktyg skulle vara till för. Detta ställningstagande kanske inte hade varit aktuellt om vi hade haft mer kunskaper om Ipad och appar inledningsvis. Men har då denna vår varit ”bortkastad”? Absolut inte!!! Alla barn, oavsett ålder, tar sig an detta verktyg som en naturlig del i vår verksamhet med stort intresse och lust. De fotar, filmar, använder book creator, använder ritappar. Detta projekt har gett vår verksanhet en rejäl injektion och ett nytt mycket spännande uttryckssätt.

Annika, Lena, Barbro och Ingela

31 05 2012
AnnaCarin Karlsson

Smekmånadsperioden och val av appar är även något som vi på Fagotten stått inför. Som vi reflekterat kring tidigare vid våra kollegiesamtal, känner vi också att vi bör begränsa spelapparna för att kunna utmana barnen och använda pekplattan som ett skapande och kreativt verktyg. Som ni även nämner är det av stor vikt att vi är närvarande pedagoger för att kunna utmana barnen vidare och ta tillvara på de lärandetillfällen som sker. Vi anser även som ni, att det är ytterst viktigt att vi är nyfikna pedagoger och att vi själva intresserar oss och utvecklar våra egna kunskaper kring pekplattans funktioner och appar innan barnen utforskar dem. När vi laddat hem nya appar, är det också viktigt att vi i arbetslaget informerar varandra kring dessa, så vi får den möjlighet att själva utforska dessa innan vi utmanar barnen vidare. En viktigt reflektion som ni lyfter är även att det finns en mottagare för att barnen ska bli mer motiverade samt att deras skapande ska kännas mer meningsfullt. Några av de äldre barnen på Fagotten har mejlat olika arbeten och alster till sina föräldrar, vilket är väldigt uppskattat både från föräldrarnas och barnens sida.

1 06 2012
lekmit

Viktigt reflektion – vilken verktyg passar bäst utifrån vad vi ska göra just nu? Vad fyller det för syfte och för vem, vilken koppling ser vi till rev. lpfö?

Det låter klokt att pedagogerna testar iPaden och ett urval av appar innan man presenterar det för barnen, för att kunna göra den pedagogiska kopplingen och utvärdera apparna, kopplat till läroplanen och pågående projekt. Det tål att tänkas vidare på!

Precis som ni skriver så det en fördel om ni som pedagoger har någorlunda kunskaper om en app, för att kunna utmana barnen. Sedan är det inte fel att tillsammans med barnen utforska vissa appar, att lära tillsammans och hitta användningsområden. Spännande att ha en dialog med barnen, om vad de tycker om appen, vad det tror att man tränar/lär sig när man jobbar med appen, hur de ser användningsområden bortom själva paddan, ungefär som ni gjort med toca store osv. Närvarande pedagoger är A & O, som ni också nämner!

5 06 2012
Maria Lidström och Camilla Erstam

Vi anser också att det är viktigt att reflektera över vilka appar som finns på iPaden, vad är syftet med att tillföra och använda sig av iPaden i verksamheten? Vi ser det som ett verktyg som alla andra och som man ska kunna kombinera tillsammans med det övriga utbutet av material och verktyg som finns i verksamheten. Apparna kan variera utifrån vad man arbetar med för tillfälllet.
När det gäller att introducera och lära sig nya appar så har en tanke väckts i arbetslaget: det är att några barn kanske 2-3 stycken får en ”uppgift” att fördjupa sig i en ny app som de får utforska/ upptäcka och lära sig. De ges möjlighet att tillsammans får prova och reflektera över hur appen kan användas i kombination med andra uttryckssätt i verksamheten. Barnen kan sedan visa och lära de andra barnen genom att berätta hur de gått tillväga, hur den fungerar och hur man kan använda den tillsammans med andra verktyg och material som finns på förskolan.
Vi funderar om detta kan vara ett sätt där barnen själva med stöd av pedagogen får upptäcka iPads kreativa möjliheter på ett lustfyllt sätt genom att få en ansvarsfull uppgift som har en mottagare.
Intressant läsning som väcker många tankar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: