Uppgift 2 Tocaparty och Tocastore

13 03 2012

Som grund för våra reflektioner kring dessa filmer har vi valt ut följande strävans mål ut läroplanen;

Matematik:

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar.

Språk/kommunikation:

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Toca TeaParty Matematik Språk/kommunikation
Vad gör barnen? Barnen lär sig strategier i spelet, placerar ut duken, tänder ljusen, sorterar tallrikarna på sin plats.Dricka kommer fram, placerar ut ett glas. M instruerar genom att prata och visa. M ger T utrymme att prova och utforska själv.
Hur gör barnen? M hjälper T att välja spel och att sortera föremål, tända och släcka ljus.T placerar fingret på de föremål hon väljer och drar dessa till sin plasta. (Duk tallrik, glas) M visar på en tallrik men T väljer en annan.T placerar ut två tallrikar, M den tredje. Då kommer glasen fram, T placerar ut ett glas. T visar tydligt när hon blir nöjd samt missbelåten genom kroppsspråk och olika ljud.M tänder ljusen, T försöker blåsa ut dem, då släcker M dem.T visar glädje när tredje tallriken kommer på plats.Hon visar missnöje över det val av glas hon gör och försöker byta. Då trycker hon av misstag ut sig ur programmet och visar ytterligare missnöje genom kroppsspråk och olika ljud.
Vad säjer barnen? M ber T välja duk och tallrikar och placera ut dem på dina platser. -Då väljer du duk! M- Så tänder du ljusen! M-Ska du ha de här tallrikarna? M-Ska du ha en lika dan? MT blir distraherad av barnen bredvid som pratar med henne.-Ska du ha den här? M placerar ut den sista tallriken och T visar glädje när den sista tallriken kommer på plats.

-Näää, säjer T när hon tar fel glas och trycker ut sig ur programmet.

Tocastore Matematik Språk/kommunikation
Vad gör barnen? Använder sig av matematiska uttryck, (antal=1-2-3 mängd= massa bollar)Räknar, ser antal utifrån mönsterInstruerar varandraN visar på en strategi för mängd E&K hittar lösningar tillsammans. Då K blir osäker vid betalningen lämnar han över till E. E instruerar och visar K tydligt så han ska förstå, hon bjuder in till att han ska vara delaktig.
Hur gör barnen? Alla tre barnen undersökte och provade sig fram. Två av barnen använde det verbala språket mera.N fyller kassan till den signalerar att det räcker, det är fullt.Samspel och turtagning, barnen turas om att ”handla”. E&K lyfter varandras styrkor (resonerar sig fram tillsammans och lämnar över till den andre då osäkerhet uppstår)E visar, instruerar och söker bekräftelse av K. K ser, lyssnar, provar och bekräftar E. (Även ombytta roller ibland.)Om ovisshet uppstår tittar N på bilderna och ser då hur han ska gå vidare.
Vad säjer barnen? N säjer alla dom bollarna(känsla för mängd)N benämner var pengar är respektive vart varorna ska varaE&K instruerar och uppmuntrar varandra till att prova olika lösningar under programmets gång.E frågar efter ett antal mynt (vi upplever att hon ser att det fattas pengar (-) och blir glad när hon ser att hon får precis de antal mynt hon behöver (+2) -Där går man in, vi har tagit hem den! (när barnen ser bilden på appen)Barnen samtalar om att de vet var de ska gå in på appenBarnen kommenterar bilderna och händelserna i spelet hela tiden.Förstärker upptäckter med utrop

 

En reflektion vi gör är att barnen använder språk och kommunikation blir ett medel, en strategi till utforskandet och lärandet i matematiken. Därför passar flera av reflektionerna in under båda målområdena

Reflektioner

Mål: Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar

Vad gäller matematiken upplever vi att barnen, under arbetet med båda dessa appar, undersöker och reflekterar över olika lösningar och tillvägagångssätt. Några barn uttrycker detta tydligt med hjälp av språket medan andra uttrycker det med kroppsspråket. Tre barn arbetade med två Ipads och hade fokus på ”sin platta”, men vi såg att de lyssnade in vad kompisen bredvid gjorde och fick inspiration även av detta (samlärande). Vi upplevde också att barnen, utifrån mönster, såg antal och former. T.ex. här förväntas jag lägga tre mynt eller här ska en triangelformad kaka läggas o.s.v. Barnen uttrycker också olika ord för antal och mängd, ett barn räknar med siffror, ett annat barn säjer alla dom bollarna och alla dom bollarna och pekar i turordning på olika högar av bollar.

.Mål: Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Vi upplever att barnen verkligen visade prov på förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna upptäckter och åsikter samtidigt som de lyssnade in varandra och lärde av varandra. I våra reflektioner ser vi att barnen både med verbalt språk och kroppsspråk kommunicerade med varandra. Bilderna i båda apparna är väldigt tydliga och självinstruerande. Då något av barnen blev lite osäker bad de en kompis om hjälp eller studerade bilderna och provade sig fram. Vi tolkar detta som att barnen tolkar och ”läser” bilder och symboler i detta undersökande av både Tocastore och Tocaparty.

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: