Jag testar

28 02 2012

Jag testar att blogga via wordpressappen på plattan.

Annonser
Några tankar

28 02 2012

Just nu pågår en stor utforskning av pekplattan och olika appar på vår förskola. Vi pedagoger lånar hem pekplattan under kvällar och helger för att lära oss mer och för att kunna se om vi hittar något som passar. Bra är också med två döttrar som kan lära mig mer…

Vi försöker hitta ett basutbud av bl a olika skapande och lärande appar, men det är inte alltid lätt att veta vilken kvalitet apparna har och många förkastas direkt. Kan ju också bero på att vi mest har provat appar som varit gratis… jag vet inte. Som tur är har vi ju fått en massa bra tips som gör det lättare att bestämma vilka man ska köpa och det känns att appar bara är i början på sin utveckling.

De flesta av programmen som jag fastnat för just nu hör till de kreativa, där barnen själva står för innehållet. Många andra har jag rensat ganska hårt bland. Det känns viktigt att fråga sig vad syftet med de olika spelen är, men framförallt är det vad man gör det till.

På förskolan har vi ibland låtit barnen prova nedladdade appar helt fritt medan vi vid andra tillfällen i förväg har bestämt vilket program vi ska använda. Det är intressant att se vad de själva väljer och framför allt hur ett barn en gång bara klickar runt på olika program utan att fastna för något och nästa gång har stort tålamod att fortsätta länge med ett och samma. Jag har uppmärksammat det vid flera tillfällen och med olika barn, i olika åldrar.

Några av de appar som jag tycker bäst om hör till de skapande och kreativa:

Art Set och Drawing Pad – två ritprogram som jag tycker är ganska lika i sin utformning och lätta för barnen att använda. De känns proffsigt gjorda och man kan välja bland många olika verktyg och kulörer.

Puppet Pals- ett program för att göra egna små filmer. Det kul med ett program där jag känner att det inte finns några begränsningar för fantasin. Man kan bl a ladda in både egna bakgrundsbilder och foton på sig själv. Barnen lär sig lätt hur allt fungerar.

Doodle Cast for kids- ett ritprogram där man kan spela in prat medan man ritar.

Educreations- här kan man, förutom ovanstående, ta in en bild och spela in t ex något man vill berätta om den eller kanske tillägga genom att även rita på bilden.

Book Creator – här kan barnen göra egna böcker, både med tal och text. Det är också väldigt enkelt och snyggt gjort, men det jag saknar är att de inte går (eller?) att spara över boken till den vanliga datorn för att lägga i barnens mappar.

 

iMovie har jag inte testat så mycket än, men det programmet verkar också bra.

 

Ett litet speltips också… som vi pedagoger fastnat för ialla fall, tillsammans med våra egna barn:

The Tiny Bang Story – ett klurigt samarbetsspel med härlig grafik och. Ganska svårt ibland…

Anette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemmingsmarks förskola, Uppgift1

24 02 2012

Uppgift 1

Planering av arbetsområde med rev. lpfö som bas

 

Litteratur:

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21, s. 61 – 63

 

 Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

 

 Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Det här är ett pågående projekt som startat under höstterminen. Vi har tagit reda på barnens förkunskaper genom att de fått berätta om vad de vet om skugga/skuggor. Utifrån deras tankar går vi vidare.

 

 Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

Väcka barns intresse för naturvetenskapliga fenomen som ljus/skugga .

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

 

 Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Barnen måste få många utforskningstillfällen med olika material och olika miljöer, t ex många olika ljuskällor, undersöka skillnader och likheter, inne och ute. Detta för att de ska kunna dra slutsatser och kunna generalisera de upptäckter de gör.

 

 Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Vi utvecklar och förändrar miljön för att utmana barnen. Vi har köpt ett ljusbord och tillför andra ljuskällor så att barnen kan utforska skugga och ljus på nya sätt. Vi stimulerar samtal och reflektion genom att barnen får reflektera över tidigare dokumentation. IKT är en del av temat och ger barnen ytterligare möjligheter att uttrycka sig och att dokumentera de upptäckter de gör.

 

 Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och ett tematiskt arbetssätt. Vi följer upp barnens funderingar genom att ställa frågor och ge dem nya utmaningar. Vi tar tillvara på barnens drivkraft och låter de påverka både innehåll och arbetsformer.

 

 Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, fritidshem? Hur?

Vi kommer vid flera tillfällen att bjuda in fritidsbarn så att förskolans barn får visa pekplattan.

Längre fram i vår har vi tänkt bjuda in oss själva till skolan så att barnen får visa skolbarnen vad de jobbat med.

Vi vill även samverka med Fagotten. Kanske kan barnen prata med varandra genom att vi använder oss av videosamtal, där barnen får en annan mottagare. De kan visa och berätta för varandra om saker de gjort.

 

 

 Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Vi planerar att ha ett föräldramöte och berätta om LekMiT och visa det barnen har gjort. Vi ger dem adressen till LekMiTbloggen.

 

 Hur kan vi använda dokumentationen för att utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet? Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?

 

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation som är ett levande dokument. Det bygger bl a på reflektioner, tankar och utmaningar. Reflektioner mellan barn-barn, barn-pedagog och pedagog-pedagog och på det sättet förs arbetet framåt.

När vi systematiskt utvärderar och följer upp dokumentationer och pedagogiska dokumentationer ser vi att alla barn dokumenteras.

Bokstäver i Drawing Pad

21 02 2012

Ena gruppen på Fagotten jobbar med projektet rymden. De håller som bäst på att göra om ett rum till ett rymdrum. (När det är klart är tanken att vi ska projicera rymdbilder i taket via videokanonen, spela rymdinspirerad musik från Multimediabyrån och bege oss ut på rymdresor) Barnen har fått komma med namnförslag på vad rummet ska heta och de kom fram till att Tekniknes hus var ett lämpligt namn. Så Teknikens hus blir namnet, men temana i rummet kan variera, just nu rymdrum, en annan termin eller månad något annat tema.  Idag introducerade en av pedagogerna appen Drawing Pad. Barnen fick sedan välja en bokstav i orden Teknikens hus eller Tema rymden för att sedan få i uppdrag att rita den bokstaven i Drawing Pad. På en gång förstod de hur man gjorde, hur man böt penna, färg, spara osv. Tänk om vi vuxna hade samma inlärningskapacitet…! I denna film kan ni se hur en av pojkarna formar bokstäver och hur lätt han navigerar i appen.

Kopplar vi då denna aktivitet till förskolans läroplan kan vi bland annat se att vi jobbat mot att barnen:

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Hemknappen

20 02 2012

I torsdags förra veckan var jag med en grupp med de allra yngsta som utforskade iPaden. De utforskar hej vilt och trycker både här och där på paddan. Bland annat är hemknappen mkt populär. Alla i projektet befinner sig ju i ett utforskande stadium och måste få vara i det ett tag, men om man vill förhindra att det inte är lika lätt att trycka på hemknappen, kan man på sajten Pappas appar läsa om något som heter BupCap som man sätter fast över hemknappen.

 

Rymdsaga i PuppetPals

13 02 2012
Utforskande av iPads

13 02 2012

Här kan ni ta del av en liten tjejs utforskande av iPaden.
%d bloggare gillar detta: