Sista blogginlägget

19 01 2017

Denna blogg kommer att finnas kvar, men inte uppdateras längre.

Den nya LekMiTbloggen hittar du här.

Annonser
Upgift 5 Avd. Signe

5 12 2016

Uppgift 5 – blogginlägg

Så här skrev vi i vår ansökan:

Vi lever i ett medialt samhälle. Därför är det viktigt att vi lär oss använda detta redskap, så vi har införskaffat två stycken iPads. Dessa använder vi vuxna som redskap för pedagogisk dokumentation och för att visa föräldrarna vad vi gör.

Men hur gör man för att iPaden ska bli ett naturligt pedagogiskt redskap för BARNEN. Vi vill inte att iPaden ska bli en ”spelmaskin”.

För att plattan skulle användas kreativt, barnen skulle var producenter, så började vi med att arbeta i Puppet Pals. Detta är ett lättanvänt och roligt program som barnen snart behärskade. Men vi ville ta berättandet vidare så vi provade animerar med hjälp av appen IstopMotion, Det var tidskrävande, lite film men stor arbetsinsats. Så vi gick vidare med att göra spelfilm som vi redigerade i appen Imovie. Vi prövade även att använda green screen. De verkade tycka det var roligt, de verkade stolta att se sig själva på film och att visa andra. De fick erfarenheter av att ta kort och filma med lärplattan. Frågor som, Hur startar jag plattan? Hur gör jag för att få med det jag vill visa i bilden? Var trycker man? osv. Barnen blev också mer medvetna om skillnaden mellan fiktion/verklighet.

Nu arbetar vi med QR koder barnen ser dessa överallt i kläder på skurvagnen mm. Qr-koder har många användnings områden. Positivt gensvar även från föräldrarna.

Man kan se många mål från LPFÖ i barnens agerande. Se gärna filmen om barnens arbete med Puppet Pals, där kan man se detta. Detta är målen som vi listade inför projektet:

Lärandeprocesser som skapats.

I början var lärplattan pedagogernas verktyg. Tack vare att vi släppte taget om plattan fick de erfarenheter av att ta kort och filma med lärplattan. Barnen har fått ett till verktyg till sitt förfogande. De har börjat dokumentera det de vill.        De kan när de vill sätta sig och lyssna på sagor.                                                                   Barnen säger till eller skannar av en Qr-kod när de ex vill att delfiner ska visas via projektorn på duken för att de sedan leker i den miljön. (Vi behöver ändra i miljön för att inte kanonen ska ramla ner när barnen skannar för att se på bildduken.) Med hjälp av QR-koder har barnens dokumentationer har blivit deras egna och kan själva lyssna till det de sagt tidigare t.ex. till en bild.

Leken har också fått nya impulser. Barnen rita datorer, de har tangentbord skärm och en massa finurliga finesser ex en knapp som gör att det kommer upp hjärtan på skärmen. De leker ex kontor med sina ritade datorer. En högtalare knapp, en knapp så man kan ringa till varandra – kan vi börja ringa upp någon förskola med lärplattan?

När man jobbar med lärplattan får barnen en gemensam uppgift/mål. Detta uppmuntrar till samspel, kommunikation och turtagning mellan barnen. Detta medför ökad respekt för varandras olikheter och kunnande, ibland är det de yngsta som lär ut till de äldsta. De tar hänsyn och väntar tålmodigt på sin tur. Vi vuxna försöker komma ihåg att låta barnen hjälpa varandra, kliva ett steg bak.

Som pedagog har vi också utvecklat vår kunskap. Vi har fått en inblick om vad som är möjligt, blivit utmanade att prova nya saker. En kunskap som kommit barnen till del. Vi minska på tiden där vi sitter och skriver vad barnen sagt, via filmer kan vi tillsammans reflektera över det som hänt flera gånger.

Så går vi vidare

Lärplattan är ett lättillgängligt verktyg som man kan använda till många olika saker: lyssna på musik, spela spel, rita, söka kunskap.

Ta med IKT när man planerar temaarbete och funderar över vad man ska göra, inom bild, musik, rörelse, konstruktion.

Fortsätta utforska QR kodernas potential. Dessa har gett positiva ringar både bland barnen och deras vårdnadshavare.

Fortsätta använda plattans potential som bild, ljudinspelare. Göra film.

Lära oss om Face time och ringa upp någon annan förskola visa hur det ser ut hos oss/dem omvärldspaning.

Fortsätta ha lärplattan tillgänglig för barnen.

Försöka hitta former för att lärplattan ska blir en naturlig del av deras sökande efter kunskap. -Lärplattan tillgänglig vid ”stationer” där barnen får inspiration i den miljö de befinner sig i.

Fortsätta använda barnen som en resurs i lärandet, lyssna in dem.

 

 

Tips, idéer och frågor

30 11 2016

Nu finns en kategori som heter tips, idéer och frågor.

Har ni just tips & idéer eller frågor kan ni skriva ett blogginlägg (ni som är med i LekMiT alltså och har en inloggning till bloggen) och sedan lägga till kategorin som heter tips, idéer och frågor. För att sedan kommentera eller svara på frågan klicka på Leave a comment under blogginlägget, vilket man inte behöver ha en inloggning för att göra.

För att lätt hitta i bloggflödet, klicka på kategorin tips, idéer och frågor så får ni fram alla blogginlägg som berör detta.

Tips på QR-koder

29 11 2016

Hittade ett inlägg i FBgruppen Mediepedagogik på barnens villkor hur man kan använda  QR-koder i förskolan kan även användas till nyanlända yngre barn.

Ytterligare ett år till ända

29 11 2016

Snart är LekMiT år 5 slut. Året har gått fort! Många intressanta lärprocesser har vi även detta år varit med i. I år har det varit tre småbarnsavdelningar med och två syskonavdelningar. Oerhört intressant att följa pedagogernas utveckling från när vi startade i januari tills nu. De som då kände sig som nybörjare och kanske inte såg möjligheterna med att ta in digitala verktyg har verkligen gjort en utvecklingsresa! Ja, det har alla gjort som har varit med. Om jag idag skulle säga, jaha nu har ni gjort erat år i LekMiT och nu var det färdigarbetat med digitala verktyg, så tror jag att jag skulle få höra höga protester. Idag är det ett naturligt verktyg bland många andra som finns på förskolan. Precis så som jag tycker att det ska vara. Om förslaget till revidering av förskolans läroplan  med förtydliganden runt digitalitet går igenom, får vi ytterligare stöd i vår läroplan att arbete med ett mediepedagogiskt förhållningssätt och med digitala verktyg. Tummen upp för det!

Nu ska jag läsa igenom ansökningarna till LekMiT inför 2017 som är sista året vi som vi genomför LekMiT. Ser fram emot ett intressant 2017 inom LekMiTs regi!

Lagunens filmarbete!

16 10 2016

En film att visa för föräldrar, kompisar på Lagunen, barn på andra avdelningar, andra pedagoger, studiebesök. Sprida budskap om att använda IKT som ett verktyg, inspirera andra att börja använda som ett redskap, ett komplement!
Mål: Språk och kommunikation. Utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Urskilja teknik i vardagen, forma konstruera och utnyttja material och teknik, skapande processer. Barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. Viktigt att börja på en nivå att intresset växer att vilja lära sig mer!
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt!

Rita tillsammans med barnen Kevin 3 år, Ella 3 år, Amalia snart 3 år. Lagunen påbörjat programmering.

11 10 2016

Barnen lär sig programmering via Bee-bot.

Barnen blir producenter istället för konsumenter!

Bra för vidareutveckling, språk och kommunikation, 

matematik, skapande, urskilja tekniken i vardagen.

Enl. Lpfö 98 Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer…
%d bloggare gillar detta: